APPIUS INŻYNIERIA

APPIUS INŻYNIERIA
 Firma APPIUS INŻYNIERIA SP. Z O.O. z siedzibą w Woli Aleksandra 05-119, ul. Wolska 123B potwierdza, że firma PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak z siedzibą w Warszawie 01-802, ul. Marymoncka 83/87 lok. 34 wykonała w 2017 roku na nasze zlecenie dokumentacje geodezyjne na terenach: - Mapa do celów projektowych pod przebudowę ul. Jagielońskiej w Warszawie (pow. opracowania ok. 3,64 ha), - Mapa do celów projektowych pod remont ul Orzeszkowej w Grodzisku

ALFA-BET POLSKA

ALFA-BET POLSKA
Informujemy, że w 2017 roku firma PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak z siedzibą w Warszawie 01-802, ul. Marymoncka 83/87 lok. 34, wykonała na zlecenie naszej firmy prace przy budowie ośrodka opiekuńczo-wychowawczego oraz obiektów wspomagających uprawianie sportów wodnych przy ul. Zaruskiego w Warszawie. Zakres prac obejmował: - pełną obsługe geodezyjną 7 budynków, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, - inwentaryzację powykonawczą sieci elektrycznych,