INSTAL-BUD RZESZÓW

INSTAL-BUD RZESZÓW
LIST REFERENCYJNY   Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 83/87 lok. 34. Firma PRO GEO SURVEY jest naszym podwykonawcą z zakresu obsługi geodezyjnej inwestycji budowlanych. Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Firma jest wiarygodna i solidna. Terminowo wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwa

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU

GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU
Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku niniejszym poświadcza, że Firma PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak z siedzibą w 01-802 Warszawa ul Marymoncka 83/87 lok.34 wykonała usługę polegająca na montażu 180 sztuk reperów do obserwacji przemieszczeń nabrzeży administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu. Usługa wykonane przez Pana inż. Filipa Kołodziejaka reprezentującego Firmę  PRO GEO SURVEY wykonana została w sposób prawidłowy, terminowy, zgodnie z wymogami okre...

STUMP HYDROBUDOWA

STUMP HYDROBUDOWA
LIST REFERENCYJNY   STUMP-HYDROBUDOWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hołubcowej 123 niniejszym potwierdza, że firma PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak wykonywała na nasze zlecenie obsługę prac związanych z wykonywaniem ścian szczelinowych na budowie „Budynku hotelowo-usługowego przy ul. Sacharowej” w Warszawie. Pragniemy zarekomendować wszystkim zainteresowanym firmę PRO GEO SURVEY jako profesjonalną i w pełni wiarygodną firmę geode

MPWIK

MPWIK
Firma PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak ul. Marymoncka 83/87 lok. 34 01-802 Warszawa wykonała dla Miejskiego Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanazlizacji w m. st. Warszawa Spółka Akcyjna zamówienia pn: "Zadanie 1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych na obiektach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. zgodnie z umową 249/US/PN/PZP-DRZ-WRO/U/18 z dnia 5 kwietnia 2018r. Umowa była real...

CUBATO

CUBATO
Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie PRO GEO SURVEY z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 83/87 lok. 34. Firma Pro Geo Survey wykonała na nasze zlecenie obsługę budowy Fermy Kurzej we wsi Kobylnik, gmina Stara Błotnica, powiat Białobrzeski. W zakres zlecenia wchodziła kompleksowa obsługa geodezyjna budowy: -Obiektów inwentarskich 10szt o wymiarach 130m x 18m wraz z infrastrukturą techniczną -Sieci uzbrojenia terenu -Powierzchn...

REMEX

REMEX
Firma Remex sp.z.o.o. sp.k. z siedzibą przy ulicy Grobelnego 2 w Mińsku Mazowieckim informuje, że firma PRO GEO SURVEY z siedzibą przy ulicy Marymonckiej 83/87 lok.34 wykonywała w 2018 roku na nasze zlecenie prace geodezyjne. Prace obejmowały wykonanie pełnych obsług geodezyjnych podczas budowy: -Przedszkola przy ulicy Trakt Lubelski w Warszawie -Szkoły przy ulicy Irzykowskiego w Warszawie Oświadczam, że prace zostały wykonane terminowo i zgodn

MAREX BUDOWNICTWO

MAREX BUDOWNICTWO
Firma Marex Budownictwo Sp.z.o.o. z siedzibą w Mławie przy ulicy Padlewskiego 22/4 informuje, że firma PRO GEO SURVEY z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 83/87 lok.34 wykonała na nasze zlecenie geodezyjną obsługę inwestycji STACJA NOWY URSUS, której inwestorem jest ROBYG S.A. z siedzibą przy ul. Aleja Rzeczypospolitej 1 w Warszawie. Zakres prac obejmował: -Geodezyjną obsługę budowy STACJA NOWY URSUS ETAP II (3 budynki po 7 kondygnacji nadzie