MPWIK LOGO

Firma PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak ul. Marymoncka 83/87 lok. 34 01-802 Warszawa

wykonała dla Miejskiego Przedsiębiorstwa wodociągów i Kanazlizacji w m. st. Warszawa Spółka Akcyjna zamówienia pn:

„Zadanie 1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych na obiektach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawa S.A. zgodnie z umową 249/US/PN/PZP-DRZ-WRO/U/18 z dnia 5 kwietnia 2018r.

Umowa była realizowana w okresie od 5 kwietnia do 21 grudnia 2018r. W ramach usługi Wykonawca wykonał pomiary geodezyjne dwustu pięćdziesięciu dwóch studzienek i komór na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wykonawca zrealizował usługę należycie, terminowo, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

Referencje MPWIK