CUBATO logo

Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie PRO GEO SURVEY z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 83/87 lok. 34. Firma Pro Geo Survey wykonała na nasze zlecenie obsługę budowy Fermy Kurzej we wsi Kobylnik, gmina Stara Błotnica, powiat Białobrzeski.

W zakres zlecenia wchodziła kompleksowa obsługa geodezyjna budowy:

-Obiektów inwentarskich 10szt o wymiarach 130m x 18m wraz z infrastrukturą techniczną

-Sieci uzbrojenia terenu

-Powierzchnia inwestycji 9ha

Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Firma wiarygodna i solidna. Spełnia nasze wymagania w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. W związku z powyższym polecamy firmę Pro Geo Survey, jako godnego zaufania partnera handlowego.

referencje CUBATO

 

Niniejszym pragniemy udzielić referencji firmie PRO GEO SURVEY z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 83/87 lok. 34.

Firma Pro Geo Survey wykonała na nasze zlecenie obsługę budowy mieszalni pasz w Pionkach. W zakres obsługi wchodziło:

-Budowa metodą ślizgową wieży technologicznej o wysokości 60m

-Budowa wielokomorowego silosu dozowni

-Budowa wielokomorowego silosu ekspedycyjnego

-Budowa budynku socjalno-biurowego

-Budowa punktu przyjęć surowców paszowych

-Budowa magazynu silosowego (10 szt.)

-Budowa magazynu zbiorników na tłuszcze

-Budowa sprężarkowni, kotłowni, wagi samochodowej, warsztatu, portierni, boksu na odpady, zbiornika retencyjnego, sieci uzbrojenia terenu, zagospodarowania terenu

Współpraca między nami układa się bardzo dobrze. Firma wiarygodna i solidna. Spełnia nasze wymagania w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji. Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać firmę, jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec klienta. W związku z powyższym polecamy firmę Pro Geo Survey, jako godnego zaufania partnera handlowego

Referencje Cubato Pionki-page-001