GDANSK LOGO

Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku niniejszym poświadcza, że Firma PRO GEO SURVEY Filip Kołodziejak z siedzibą w 01-802 Warszawa ul Marymoncka 83/87 lok.34 wykonała usługę polegająca na montażu 180 sztuk reperów do obserwacji przemieszczeń nabrzeży administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu.

Usługa wykonane przez Pana inż. Filipa Kołodziejaka reprezentującego Firmę  PRO GEO SURVEY wykonana została w sposób prawidłowy, terminowy, zgodnie z wymogami określonymi w umowie.

GDAŃŚK referencje