Topiel

OBIEKT: Budynek mieszkalny ul. Topiel Warszawa

RODZAJ PRACY: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy ścian szczelinowych

ZAKRES ROBÓT: tyczenia, pomiary, inwentaryzacja powykonawcza, pomiar przemieszczeń

CZAS REALIZACJI: 4 miesiące

GW: KELLER

Topiel