sacharowa

OBIEKT: SACHAROWA BUSINESS AND SCIENCE CENTER ul. Sacharowa Warszawa

RODZAJ PRACY: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

ZAKRES ROBÓT: tyczenia, pomiary, inwentaryzacja powykonawcza, pomiar przemieszczeń

CZAS REALIZACJI: 12 miesięcy

GW: FUNDAMENTAL GROUP

sacharowa