kosmos

OBIEKT: Ogrody Kosmosu Warszawa Włochy

RODZAJ PRACY: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

ZAKRES ROBÓT: tyczenia, pomiary, inwentaryzacja powykonawcza

CZAS REALIZACJI: 10 miesięcy

GW: PALMETT

kosmos