cascade

OBIEKT: Szkoła Podstawowa ul. Irzykowskiego Warszawa

RODZAJ PRACY: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

ZAKRES ROBÓT: tyczenia, pomiary, monitoring przemieszczeń, inwentaryzacja powykonawcza

CZAS REALIZACJI: 12 miesięcy

GW: F.B.I TASBUD

cascade