044889_r0_1140

OBIEKT: ul. Świętokrzyska Warszawa

JEDNOSTKA OPRACOWANIA: Remont infrastruktury

RODZAJ PRACY: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

ZAKRES ROBÓT: tyczenia, pomiary, inwentaryzacja powykonawcza,

CZAS REALIZACJI: 4 miesiące