NEXITY_7panien_UJECIE_000_20170523_pomniejszone-e1496318328409

OBIEKT: Nexity Ursus ul. Posagu 7-miu Panien Warszawa

JEDNOSTKA OPRACOWANIA: Budynek mieszkalno – usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą

RODZAJ PRACY: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

ZAKRES ROBÓT: tyczenia, pomiary, monitoring przemieszczeń, inwentaryzacja powykonawcza,

CZAS REALIZACJI: 12 miesięcy