72389877_73508794_mieszkanie-warszawa-bielany-stare-bielany-ul-michala-oczapowskiego_smini

OBIEKT: Linde Residence ul. Oczapowskiego Warszawa

JEDNOSTKA OPRACOWANIA: Budynek mieszkalno – usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą

RODZAJ PRACY: kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

ZAKRES ROBÓT: tyczenia, pomiary, monitoring przemieszczeń, inwentaryzacja powykonawcza,

CZAS REALIZACJI: 12 miesięcy